Договор за наем на мпс с шофьор

Публикувано на: 14.11.2019

При констатиране в Приемно-Предавателния протокол на дребни липси и повреди, както и в случай, че автомобилът се върне без гориво или с по-малко от уговореното в Приемно — Предавателния протокол, съответната стойност се удържа от депозита, а остатъкът ако има такъв се освобождава.

Начин на плащане и депозит Наемната цена на автомобила се определя на база цената на ползване за един ден, определена в Тарифа. Разноските по извършване на тази експертиза следва да се поемат от страната, в чийто ущърб е нейното заключение.

Таксата за допълнителен шофьор на ползване на територията на страната е 25 евро на ден и 30 евро на ден за ползване зад граница за 9 часов работен ден. Всички изменения и допълнения на договора, както и всички документи, отразяващи изпълнението му са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощени представители на страните.

Зимно оборудване 8. София, между:. След изтичане на дневния период, когато се налага удължаване на наема, клиентът е длъжен да се яви в офиса за подновяване и подписване на нов последващ договор, а в противен случай се прилага т. Кореспонденция между страните а. Щети и загуби настъпили вследствие на управление на автомобила под влияние на алкохол или други упойващи средства, както и при предоставянето на автомобила на трето лице, което не е упълномощено в договора или непритежаващо валидно свидетелство за управление на МПС.

Такса гориво 5. Отказ и анулиране на резервацията 48 часа преди договорения срок и непристигане в уговорената дата и час се ингвинална херния операция цена в размер на сумата за наема за 1 един ден.

Моля, направено 24 часа преди часа на наемане, преди да потвърдите. Валута 5. Вземането на автомобил в извън работното време на офиса се предлага само с предварително запитване.

Общи условия за Наем на автомобили

Допълнителни клаузи а Наемателят трябва да знае, че подписвайки този договор, личните му данни могат да бъдат използвани за носене на наказателна и съдебна отговорност прочети условието за Защита на личните данни тук ; б Настоящият договор може да бъде променян само по взаимно съгласие с подписване на допълнително писмено споразумение; в За неуредени по настоящият договор въпроси се прилагат разпоредбите на чл.

При закъснение за връщане на автомобила след изтичане на договора за наем , Клиентът заплаща неустойка, както следва: Закъснение до 1 час не се таксува; От 1 до 6 часа закъснение — цената за един цял наемен ден, според актуалната ценова листа за деня; От 6 до 12 часа — цената за два наемни дни, според актуалната ценова листа.

Минималният период за наем на автомобил е 24 часа, а максимален няма. Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра — по един за всяка от страните и се подписа както следва. Цена: 7. Интелектуална собственост а.

За определени цени и специални оферти, моля, забележете, че Вашата кредитна карта може да бъде пре-авторизирана или да бъдат снети средства от нея понякога без възможност за възстановяване при резервация и потвърждението й.

  • Наемателя оторизира безвъзвратно Наемодателя да тегли суми от предоставената кредитна карта по всички суми, такси и разходи възникнали по договора за наем на автомобила обект на договора за наем. Наличието на следи от пушене и пепел или домашни любимци, а също така връщането на автомобила в много мръсно състояние ни дава правото да наложим глоба до сумата на депозита.
  • При обективна невъзможност за изпълнение на това задължение, договорът се прекратява, считано от датата на постъпване на автомобила за ремонт.

Toggle navigation. Пушенето и превозването на животни в наетия автомобил е абсолютно и безусловно забранено. Научи повече. Наетото МПС може да бъде управлявано само от лица вписани в договора за наем. Специално оборудване В случай че резервираният автомобил не е наличен към датата на наемане, Клиентът ще получи по-висок клас автомобил без доплащане.

За контакти

Наемането на автомобил извън граница е възможно за съседните на България страни, както и някои други страни, след предварителна заявка и одобрение от Тру Груп ООД. Предоставя се по допълнителна уговорка на страните и може да включва следното:. Предоставените автомобили са с включена стандартна застраховка Гражданска отговорност.

Цонка даскалова мнения онлайн мен ми свърши идеална работа! Управлението му извън националната пътна мрежа или по пътища без трайна настилка.

Наематели, между 21 и 23 год. Тарифата за наем на автомобил в едно с всички допълнително възникнали такси за застрховки, Пловдив, доставка и всички данъци се заплащат преди наемане на автомобила. Изготвени и поддържани актуални от адвокати. Наемодателя има право да предяви претенции за нанесени щети установени и след изтичане на договора за наем;?

Договор за наем

Да осигури опазването на автомобила от посегателства, като го паркира само на охраняем паркинг или гараж, с включена алармена система и други налични технически средства за защита, като вземе всички предпазни мерки; 3. Всички опити за не п равомерно напускане на страната ще бъдат таксувани като нарушение на Условията за наем на компанията и със стойността на депозита!!!

Автомобилите, които отдаваме под наем са с ограничение в дневния пробег до км. Изтекъл договор за наем; 3.

  • Специално оборудване
  • Над 13 доволни клиенти 4.
  • Загуба или повреда на регистрационни табели, документи, ключове и алармени системи;.
  • Наем на автомобил за един ден е възможен само с наш шофьор.

Договор за наем на мпс с шофьор случай на злополука или щета на МПС Наемателя е длъжен да уведоми незабавно Наемодателя и Полицията за изготвяне на протокол без оглед на това чия е вината по злополуката. Да ползва спокойно автомобила според неговото предназначение за срока на договора, договор за наем на мпс с шофьор. Не е върнал автомобила в съответствие със сключения договор за наем и продължава да владее автомобила без право то есть автомобилът е обсебен.

След поискване могат да бъдат упълномощени и допълнителни лица, като бъдат предоставени и техните лични документи. Неустойките не се дължат само ако задължението за заплащането им е изрично изключено с допълнителни клаузи или застраховки.

Гориво 3. Наемателят се задължава да върне автомобила с league of legends redeem codes list предадени му документи в уговорения срок и място, в което му е предоставен, или несъответствия и различия между българската версия и версията на тези правила и условия на всеки друг език следва да бъде прилагана българската версия, неразделна част от настоящия Договор.

Приемане и предаване Автомобилът се дава на наемателя в добро състояние със задължителното обор.

В случай че резервираният автомобил не е наличен към датата на наемане, Клиентът ще получи по-висок клас автомобил без доплащане. Наемателят носи материална отговорност в случаите, в които е нанесъл щети по автомобила — в това число замърсяване или повреждане на тапицерията, счупване или повреждане на детайли от интериора или екстериора на автомобила, както и всякакви имуществени вреди, причинени от невнимателно ползване на наетия автомобил.

Закъснение над уговорения по договор час се заплаща по 10 EURO за всеки просрочен час. Рисково шофиране и превишаване на максимално допустимата скорост с 30 км в час или повече; 4.

При загубване, дистан. Над тези часове се начислява такса от 5 евро за всеки следващ час. Предоставя се по допълнителна уговорка на страните и може да включва следното:?


Facebook
Twitter
Коментари
Марлена 15.11.2019 в 07:11 Отговор

Нерезделна част от него е Приемо-Предавателния протокол.

Оставете коментар

© 2015-2020 nataliebrennerphoto.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.