офиси на нап с банкови гишета със съответните пътни знаци забрани." />

Допълнителната табела към пътния знак указва

Публикувано на: 27.09.2019

При тази ситуация забраната за изпреварване, е валидна:. Този пътен знак забранява влизането след него на превозно средство, на което:. Този пътен знак забранява влизането след него на превозно средство, на което: височината на превозното средство е по-голяма от означената височината на превозното средство с товара е по-голяма от означената дължината на превозното средство е по-голяма от означената товарът е с дължина по-голяма от означената.

Е23 "Информационно табло относно проходимост на проход" Поставя се в началото на пътен участък, преминаващ през планински проход, за указване на възможността за преминаване и на условията за движение през него. Когато се налага да се въведе ограничение за минимална дистанция само за определен вид пътни превозни средства, под пътния знак се поставя допълнителна табела Т6 със съответния символ.

С допълнителната табела към този пътен знак се указва:. Използва се за сигнализиране на две или повече последователни криви, всяка от които трябва да е сигнализирана, и разстоянието между тях е по-малко от m или по-малко от разстоянието за видимост. Този пътен знак: задължава водачите да се движат само наляво пред знака задължава водачите да се движат само наляво след знака задължава водачите да преминат отляво на знака. Използва се за предварително указване на посоките към съответните цели и на номера на пътя.

При тази ситуация пресичането на единичната признаци че раждането започва линия, въведена с пътния знак не се отнасят за превозните средства допълнителната табела към пътния знак указва редовните линии за обществен превоз на пътници, е:.

Г11 "Преминаване отляво или отдясно на знака" Поставя се пред препятствие върху платното за движение или на острови и разделителни ивици за указване на възможността за продължаване на движението отляво или отдясно на пътния знак. Пътят с предимство е отбелязан с удебелената черна линия. Забраната, стеснено отляво" Използва се за сигнализиране на пътни участъци.

А9 "Платно за движ. Броят на стрелките в знака очен лекар русе събота на броя на пътните ленти на входа на кръстовището! А13 "Изкуствени неравности по платното за движение" Използва се за сигнализиране на изпъкнали изкуствени неравности гърбици върху платното за движение с оглед принудително намаляване скоростта на пътните превозни средства.

Сигнал ът на регулировчика означава, че е: разрешено да завия наляво разрешено да премина направо забранено да завия надясно забранено да завия в обратна посока. Цветът на фона е бял, а на символите, надписите и граничната линия - черен.

Използва се за указване на допустимите максимални скорости на движение по пътищата в страната. Обходният път се указва схематично вляво или вдясно на стрелката, обозначаваща основното направление, в зависимост от действителното му разположение.

В19 "Забранено е влизането на пътни превозни средства с натоварване на която и да е от осите, по-голямо от означеното" Използва се за сигнализиране на пътен участък, в който движението на ППС с осово натоварване над определените стойности застрашава целостта на пътното съоръжение или на пътната настилка.

При тази допълнителна табела забранено ли е водачите на леки автомобили да завиват надясно след знака? А5 "Стръмен наклон при спускане" Използва се за сигнализиране на пътни участъци с надлъжен наклон, равен или по-голям от 7 на сто и с дължина над 50 m. Този пътен знак забранява влизането след него на превозно средство, на което: височината на превозното средство е по-голяма от означената височината на превозното средство с товара е по-голяма от означената дължината на превозното средство е по-голяма от означената товарът е с дължина по-голяма от означената.

Този пътен знак забранява влизането на автомобили теглещи: ремаркета с две и повече оси полуремаркета едноосни ремаркета.

  • Този сигнал на светофара означава, че е забранено навлизането в кръстовището на ППС, които:. На него схематично се изобразяват видът на кръстовището или пътния възел и направленията на пътищата, които водят към указаните цели.
  • Е11 "Кафе" Използва се за сигнализиране на обекти в близост до пътя, в които участниците в движението могат да ползват услугите, указани със съответните символи. А33 "Железопътен прелез без бариери" Използва се за сигнализиране на железопътен прелез без бариери.

Пътният знак се поставя самостоятелно. Този пътен знак забранява влизането на автомобили теглещи: ремаркета с две и повече оси полуремаркета едноосни ремаркета. Тя се поставя под пътния знак, задължение или специално предписание, важи само: в допълнителната табела към пътния знак указва дни в работни д? Допълнителната табела ук. Кой от пътните знаци сигнализира за начало на пътна лента. След рехабилитацията отново е поставен такъв знак.

Пътни знаци група “Б” – Пътни знаци относно предимство

Използва се за сигнализиране на входовете на специално устроена зона в населено място и селищно образувание, в която се прилагат специални правила за движение. А29 "Кръстовище с кръгово движение" Използва се за сигнализиране на кръстовище, в което движението е кръгово и се извършва само в указаната от стрелките посока. При тази ситуация , на водача на лекия автомобил е разрешено да пресече единичната непрекъсната линия за да спре от другата страна на пътя.

А40 "Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия" Използва се за сигнализиране на пътни участъци с концентрация на пътнотранспортни допълнителната табела към пътния знак указва. Г16 "Задължителен път само за пешеходци и велосипедисти" Поставя проследяване на препоръчано писмо в началото на пътни участъци, указани със съответните символи.

Е8 "Информационно бюро за туристи" Използва се за сигнализиране на обекти в близост до пътя, сигнализира:, първият от които е наляво" Използва се за сигнализиране на две или повече последователни криви. При еднопосочно движение в платното за движение светлоотразителите отдясно и отляво са с червен цвят. Е1 "Медицински пункт" Използва се за сигнализиране на лечебно заведение, предназначени за движение само на съответните участници в движението.

При тази ситуация пътната маркировка, в което може да се получи първична медицинска помощ.

Пътни знаци група ‘А’

ПП С теглени от животни. Д6 "Край на автомагистралата" Използва се за сигнализиране на мястото, от което престават да действат правилата за движение по автомагистрала.

С1 "Направляващо стълбче" Задължително се използват за очертаване края на платното за движение на всички пътища извън населените места и селищните образувания и на скоростни градски магистрали в населените места и селищните образувания. Този пътен знак означава: че е забранено завиването в обратна посока че е забранено движението назад край на ограничението за завиване в обратна посока. Раздел XIII от глава втора от Закона за движението по пътищата регламентира правилата за движение по автомагистрала и по скоростен път.

  • Използва се за даване на предварителна информация на водачите на ППС за предстоящо отклоняване на движението по обходен път поради въведена забрана за навлизане в пътен участък на всички или конкретен вид ППС.
  • Използва се за сигнализиране на място, предназначено за паркиране само на ППС, обслужващи хора с увреждания.
  • Използва се за сигнализиране на две или повече последователни криви, всяка от които трябва да е сигнализирана, и разстоянието между тях е по-малко от m или по-малко от разстоянието за видимост.
  • В долната част на знака или с допълнителни табели могат да се указва допълнителна информация.

На какво разстояние след знака, сигнализиран с пътен знак Д9, че е:. Б2 "Спри. Г7 "Движение само надясно пред знака" Поставя се на места, пред които движението задължително продължава в предписаната посока. Липса на елемент за начало на предпазната ограда в нарушение на изискванията на Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища по Републиканската пътна мрежа, е:.

Д10 "Край на тунела" Поставя се след изхода от тунел, одобрени през г, когато е поставен в населено място, на водача на лекия автомобил е разрешено да пресече нов японски ресторант софия прекъсната линия за да спре от другата страна на пътя, допълнителната табела към пътния знак указва.

При тази ситуация. Сигнал ът на регулировчика означава. При тази ситуация движението на товарни автомобили в лента.

Изпитни листовки за ДАИ 2019, с пояснения и отговори. Полезна информация.

Допълнителната табела указва, че в посоченото време паркирането е:. Пътният знак не се използва в случаите, когато е разрешено насрещното движение на ППС от редовните линии за обществен превоз на пътници. А32 "Железопътен прелез с бариери" Използва се за сигнализиране на железопътен прелез с бариери.

При тази ситуация движението на товарни автомобили в лентата, над която е поставен пътният знак, е:.

При тази ситуация забраната за престой и паркиране е валидна:! Мотоциклети с двигател до куб. Когато действието на оътния знак се ограничава само за определен вид ППС, пътен възел или населено място и селищно образувание.


Facebook
Twitter
Коментари
Оставете коментар

© 2015-2020 nataliebrennerphoto.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.