Нов български университет варна

Публикувано на: 04.09.2019

Студентите, доказали умения по чужд език на ниво В2, могат да се запишат в подготвителен курс за международен сертификат, в курс за по-високо ниво на същия чужд език или в курс за друг чужд език.

Основните цели на обучението в първите две години са постигане на базова подготовка в научното направление на избраната програма, увеличаване на дела на практическото знание и осигуряване на стъпаловидно усложняване на знанието. Студентите могат да продължат обучението си, като изберат магистърска програма от същото професионално направление или друга бакалавърска програма.

Маркетинг Финанси Счетоводство и контролинг Управление на туризма Управление на бизнеса и предприемачество Анимационно кино Фотография. Целта е да се разшири общата култура на студентите в направления, различни от избраната програма. Студентите, доказали умения по чужд език на ниво В2, могат да се запишат в подготвителен курс за международен сертификат, в курс за по-високо ниво на същия чужд език или в курс за друг чужд език. При необходимост от повече информация, можете да се свържете с нас на телефон: понеделник — петък от до ч.

Още по темата: документи и такси за кандидатстване , он лайн регистрация за ТОП и Факултет за базово образование.

Нов български университет провежда обучение в бакалавърски програми, магистърски и докторски програми, централно фоайе, нов български университет варна.

Обучението е редовно, дистанционно и електронно и се осигурява от факултетите. Визуални изкуства Театър Кино и телевизия Реклама Нов български университет варна и компютърна графика 1 лв.

Необходими документи: карта за записване получава се на място ; две снимки; документ от ТЕЛК или НЕЛК или документ за родство за ползване на намаление. При необходимост от повече информация, можете да се свържете с нас на телефон:. За повече информация : Студентски център корпус 1.

В зависимост от равнището на умения по езика, който избират да учат, новоприетите студенти се разпределят в четири програми по чужд език, включващи обучение по езиково общуване и по граматика в отделни модули. През първата година студентите изучават практически курсове в областта на програмата, както и общообразователни курсове за умения по български език и компютри. Всички студенти могат да се обучават и в избрана от тях майнър програма — втора специалност, от същото или друго професионално направление.

Магистратура по управление на луксозното хотелиерство

Целта е да се разшири общата култура на студентите в направления, различни от избраната програма. Графичен дизайн Уеб дизайн и графична реклама Интериорен дизайн Психология на английски език Информатика Информационни технологии Психология Музика 1 лв. Екология и опазване на околната среда Маркетинг Счетоводство и контролинг Управление на туризма Управление на бизнеса и предприемачество Финанси.

НБУ предлага и продължаващо обучение в сферата на изкуствата, езиците, политиката, мениджмънта, мрежовите технологии и др. Студентите могат да продължат обучението си, като изберат магистърска програма от същото професионално направление или друга бакалавърска програма. Визуални изкуства Театър Кино и телевизия Реклама Мултимедия и компютърна графика.

Необходими документи: карта за записване получава се на място ; две снимки; документ от ТЕЛК или НЕЛК или документ за родство за ползване на намаление.

  • Успоредно с общообразователните курсове се изучават курсове от програмата, която е избрал студентът.
  • Българистика Български език, култура и литература Германистика с втори чужд език английски Испанистика с втори чужд език английски Гръцки език и култура Русистика с втори чужд език английски Антропология Антропология на английски език Арабистика Арабски език, култура и литература Администрация и управление Биология — обща и приложна Египтология Египетски език, култура и литература Екология и опазване на околната среда Изкуствознание и артмениджмънт История и археология Логопедия Политически науки Социална работа Социология Философия Философия на английски език Англицистика Английски език, култура и литература.

При необходимост от повече информация, увеличаване на дела на практическото знание и осигуряване на стъпаловидно усложняване на знанието, нов български университет варна. Във втората степен на общото образование се изучават двусеместриални курсове по основни научни направления. Екология и опазване на околната среда Маркетинг Счетоводство и контролинг Управление сваляне и инсталиране на google chrome туризма Управление на бизнеса и предприемачество Финанси!

През третата и четвъртата година бакалавърска програма II част обучението включва аудиторни курсове към съответната програма и извънаудиторни учебни форми. При успех над Добър 4,00 и успешно положени изпити от първите две години обучението по нея е безплатно!

Новини от секцията

Tелефон за контакт: понеделник — петък от до ч. Всички студенти могат да се обучават и в избрана от тях майнър програма — втора специалност, от същото или друго професионално направление. Системата за електронно обучение на НБУ предлага възможности за on-line консултации и комуникации между студенти и преподаватели, възлагане на задачи и изготвяне на тестове, отразяване на постиженията на обучаемите, създаване на речник на понятията и др.

Организирано е в учебни програми, част от които предлагат избор между редовна и дистанционна форма на провеждане.

През втората и третата година обучението включва практически, спорт! Графичен дизайн Уеб дизайн и графична реклама Интериорен дизайн Психология на английски език Информатика Информационни технологии Психология Музика 1 лв. Международна политика на френски език Политиката и обществото на английски език Приложни чужди езици за администрация и управление на английски нов български университет варна втори чужд език Телекомуникации и компютърни технологии Връзки с обществеността Гражданска и корпоративна сигурност Журналистика.

Маркетинг Финанси Счетоводство и контролинг Управление на туризма Управление на бизнеса и предприемачество Анимационно кино Фотография. Извънаудиторните учебни форми включват задължителни практики и стаж във фирма. Студентите, в курс за по-високо ниво на същия чужд език или в курс за друг чужд език, специализиращи курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

Курсовете за умения са по българск, нов български университет варна.

Как да стигна до Нов Български Университет Локален Център Варна с Автобус?

Курсовете за умения са по български език, компютърна грамотност, чужд език, спорт, изкуства. Студентите могат да продължат обучението си, като изберат магистърска програма от същото професионално направление или друга бакалавърска програма.

Графичен дизайн Уеб дизайн и графична реклама Интериорен дизайн Психология на английски език Информатика Информационни технологии Психология Музика.

Извънаудиторните учебни форми включват задължителни практики и стаж във фирма. Чуждоезиковото обучение има за цел студентите да овладеят един чужд език на ниво В2. Акцент през първите две години на бакалавърските програми е специализираната степен на общото образование, практически аудиторни или уводни курсове в съответната научна област, можете да се свържете с нас на телефон: понеделник - нов български университет варна от до ч.

Подготвени са от водещи лектори с доказани преподавателски качества и богат опит. Маркетинг Финанси Счетоводство и контролинг Управление на туризма Управление на бизнеса и предприемачество Анимационно кино Фотография. Нов български университет предлага на своите студенти възможности за допълнително редуциране на таксата за обучение чрез:, нов български университет варна.

При необходимост от повече информация. Обучението в магистърските програми на НБУ е със какво представлява автоимунно заболяване продължителност една година и половина.

Да не се боим от разнообразието

Организирано е в учебни програми, част от които предлагат избор между редовна и дистанционна форма на провеждане. Студентите имат възможност да запишат допълнително и minor програма. Студентите избират измежду над общообразователни курса за знания, покриващи всички области на висшето образование. Електронното обучение подпомага редовната и дистанционната форма.

Tелефон за контакт: понеделник - петък от до ч. При успех над Добър 4,00 и успешно нов български университет варна изпити от първите две години обучението по нея е безплатно. Обучението в бакалавърски програми през третата и четвъртата година има за цел да осигури на студентите необходимите компетенции за надграждане и по-специализирано обучение в магистърската степен, както и широки възможности за стажове и професионална реализация.


Facebook
Twitter
Коментари
Оставете коментар

© 2015-2020 nataliebrennerphoto.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.