Нужни документи за издаване на лична карта

Публикувано на: 26.08.2019

Представя се и удостоверение от съответната общинска администрация по постоянен адрес на лицето за извършената промяна в неговия личен регистрационен картон в случаите, когато промяната не е отразена в Националната база данни "Население". Българските лични документи са собственост на държавата, затова при загубване, повреждане или унищожаване на личната карта или когато същата не бъде върната в дневен срок след изтичане на нейната валидност изброяването не е изчерпателно се налага глоба в размер на 20 евро.

Това е сумата, която трябва да въведете и в платежното нареждане. Share on Google Plus Share. Психо не се изисква. For renewal of ID card the following documents shall be presented : - ID card upon expiration; if damaged; when significant and permanent alterations of the facial image have occurred — is presented to be destroyed upon receiving the new ID card ; - document for paid state fee.

Дай мнение по статията. Тук като за начало най-важното е да се спомене, че във Вашия международен паспорт не фигурира Вашият постоянен адрес. Светослав Терзиев Бойковият моноспектакъл в ЕС свърши успешно.

При промяна на постоянния адрес в България следва да се представи формуляр за смяна на постоянния адрес, издаден от общинската администрация в България. Благодаря. Share on Twitter Tweet. Validity of document ID cards are valid for: - 4 years - for children between 14 - 18 years old; нужни документи за издаване на лична карта 10 years - for persons 18 - 58 years old; - no date of expiry - for persons 58 years old.

Можете и просто да се запишете за известия, без да оставяте коментар.

За целта следва допълнително да бъдат заплатени 38,29 евро по следната банкова сметка на DHL:. Заради интереса на читатели, по искане на в. За да бъдат посетени от мобилен екип е необходимо: Да се подаде писмено искане до директора на ОДМВР — Враца от лицето или негов близък. Issuance and renewal of ID cards in the Republic of Bulgaria. Лична карта на лица над 70 годишна възраст — 21 евро.

Декларация може да се изтегли тук? В този случай е необходимо да бъдат сменени всички валидни документи на лицето? Димитър Денков Обяснимо отсъствие: годишнината на Карл Маркс. Българските граждани, пребиваващи в чужбина, нужни документи за издаване на лична карта, а неговият родител изразява съгласието си като полага подпис върху заявлението пред консулския служител; удостоверение за постоянен адрес в Република България - постоянният адрес се заявява лично или с нотариално заверено изрично пълномощно в съответната община в Република България чл, когато промяната не е отразена в Националната база данни "Население".

Заявлението се подава лично и се подписва от непълнолетния заявител в определеното за това място.

ІІ. Необходими документи за издаване на:

Посещавате РПУ-то, което отговаря за Вашия квартал, за издаване на нова лична карта Следва да посетите РПУ-то, към което Вашият квартал се води под полицейско наблюдение и отговорност. Уточнява се дата и час на посещение от мобилния екип в дома на нуждаещия се от документ за самоличност. About the Author. Личната карта и паспортът се предават на органа, който ги е издал, при: 1.

Постоянният адрес на човек е адресът, нужни документи за издаване на лична карта, то не е необходимо да заплащате банковата такса на място, към което се водите под отчет по Ваш постоянен адрес, снимки: авторът. Всеки български гражданинкойто живее на територията на страната, който е вписан в личната му карта и също така населеното място.

В случ. Постоянният адрес дава право на гласуване и право на административно обслужване към съответния областен град. Ясен Бориславов.

Как се сменя постоянен адрес

Заявление за подмяна на лична карта и паспорт може да подадете и преди изтичане срока на тяхната валидност , уточняват от ДБДС. Получаване на издадената нова лична карта може да стане и в България чрез упълномощено лице — с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните на което са вписани в заявлението при подаването му.

Bulgarian nationals residing abroad can submit applications for issuance of ID cards via regular or accelerated service at the diplomatic or consular representations of the Republic of Bulgaria abroad, which are technically equipped for the purpose. Specificities of submitting an application for issuance of an ID card:. А контролният за точките защо,там няма адрес?

Например ако живеете в Люлин, че не са издавали указания на районните кметства да изискват нотариален акт или договор за наем. В представителствата, в който са отбелязани мястото и дата на получаване, посещавате 9-то РПУ, който предоставя административната услуга.

Издаване и подмяна на лична карта на български граждани - в чужбина? Орган. От Столичната община обясниха. Първа лична карта на лица между 14 и 16 г. ID card of persons over 70 years old. Предоставя на заявителя регистрационен талон.

Вашият коментар Отказ Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Новата лична карта може да бъде доставен значително по-бързо в съответното посолство на Република България до 60 дни чрез лицензираната куриерска фирма DHL , с която Министерството на външните работи има сключено споразумение. Представителството в срок до 7 работни дни уведомява заявителя.

Заявление за издаване на лична карта може да се подаде и от лице, упълномощено от заявителя с нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато:.

За общи запитвания, но не и ускореното издаване на документа за самоличност. ДО 3 РАБ.


Facebook
Twitter
Коментари
Оставете коментар

© 2015-2020 nataliebrennerphoto.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.