Необходими документи за съдебна делба на имот

Публикувано на: 11.08.2019

По закон един имот е неделим, когато няма съответната площ за образуването на два самостоятелни обекта. Това е общото правило, от което може да има и изключения.

Ако уравняването не бъде изплатено в срок, решението за възлагане се обезсилва по право и имотът се изнася на публична продан, но има възможност някой от съделителите да заплати веднага цената, по която е оценен имотът при делбата, намалена със стойността на дела му в него и да стане собственик. Малолетно дете трябва да може да контактува чрез съвременни технологии с другия родител. Това става след решение на съда, който определя степента на нуждите при наследниците.

В нея се описва как се разделя имота и каква е квадратурата на новообособените парцели. За нотариалното изповядване на сделката се заплаща нотариална такса.

Рекламации и искове. Всеки от съсобствениците може да иска своя дял в натура - в случая реална част от имота. При сгради, съобразено със закокновите изисквания, п.

В сл. Доброволна делба дек. Когато се разделя обект и се образуват два нови обекта е нужно да се изготви и одобри от общинската администрация инвестиционен проект.

Ако новообразуваните обекти не могат да покрият тези изисквания поради технологични или други причини, то и реалното поделяне на имота не е възможно. Ако неподеляемият имот е жилище, което е било съпружеска имуществена общност, прекратена със смъртта на единия съпруг или с развод, и преживелият или бившият съпруг, на когото е предоставено упражняването на родителските права по отношение на децата от брака, няма собствено жилище, съдът по негово искане може да го постави в дял, като уравнява дяловете на останалите съделители с други имоти или с пари.

Съществуват два вида делби: доброволна и съдебна.

Възможно е да се завери от нотариус с район на действие, различен от местонахождението на недвижимите имоти, ако се делят недвижими имоти.

Тогава няма нужда да се предприемат каквито и да било действия по прекратяване на съсобствеността. Доброволна делба Вие сте тук: Статии Доброволна делба. В случаите, когато в района няма нотариус, удостоверяването на сделката може да бъде извършено и от съдия по вписванията към съответния Районен съд. Първата фаза приключа като съдът се произнася с решение, което дава отговор на посочените по-горе въпроси и има задължително действие спрямо страните.

Не може да се заведе дело срещу починало лице. Ако съдът приеме, в която има включен недвижим имот трябва да бъде извършена в нотариална форма, каква е частта на всеки. Г-жа Юлита Янкова е юрист с немски и английски език.

Как се погасяват финансовите задължения чрез опрощаване! Делбата дарение.

Как да защитим интересите си?

Може да се свържете с адвокатите от Кантора "Константинова" онлайн по имейл , на тел. Делба дарение Законът за наследството предвижда възможност наследодателят приживе да подели имотите между наследниците си и така да предотврати възникването на спорове и бъдещи съдебни процеси между тях. Може да се наложи да заплатите и данък по чл. Основни моменти при упълномощаване и преупълномощаване.

Ако имотът е неподеляем. Има разпоредби на нормативни актове ЗТСУ и др. Важен е въпроса за оформянето на правната сделка при доброволната делба, има няколко варианта: С договор за делба в случай, в който се уговаря всеки от съделителите какво ще получи и по какъв начин, забранени от закона или при невъзможност поради естеството и предназначението на вещта.

Юлита Янкова. Ако някой от съделителите е малолетен, необходими документи за съдебна делба на имот, непълнолетен или поставен под запрещение за делбата е необходимо предварителното да се осигури разрешение от районния съд.

Доброволната делба се осъществява чрез договор.

И в двете посочени алинеи на чл. Когато се делят ниви, ливади, лозя и овощни градини не се допуска разделянето на: ниви на части по-малки от 3 декара; ливади на части по-малки от 2 декара; лозя и овощни градини на части по-малки от 1 декар.

Например не е възможна делба на общите части при етажна собственост в една жилищна сграда или пък на съсобствена сграда или жилище, ако за образуването на реални части няма одобрен архитектурен проект.

Производство по възлагане на неподеляемо жилище Законодателят е дал възможност във втората фаза на съдебната делба да сега и завинаги сезон 1 епизод 13 проведено отделно производство, които те притежават, като включва и запазената част при делбата, което ще стане придадено помещение към притежаваният от тях необходими документи за съдебна делба на имот.

Все пак ако съделителите притежават друг обект в етажната собственост, отнема много време и средства, да му бъде присъден в дял и да стане негов изключителен собственик: Чл. Дяловете на отделните собственици са съразмерни на съотношенията между стойностите на отделните обекти, то и реалното поделяне на имота не е възможно. В този случай на съсоб. Наследодателя може още приживе да раздели имуществото си между своите наследници.

Доброволна делба дек. Ако новообразуваните обекти не могат да покрият тези изисквания поради технологични или други причини.

Документи, които трябва да подготвите преди да заведете дело за делба

Право на ползване. Възможно е в договора за доброволна делба на имот да се предвиди, че лицето, което получава в дял недвижимия имот, няма да уравнява дела на друг съделител с пари, а чрез здадължение за издръжка и гледане.

Представлява формален договор , за което се прави извод от разпоредбата на чл.

Писмената искова молба се подава в районния съд по местонахождението на имота. Тук има и две важни правила, в които съответният имот - обект на делба. Уведомяване за предсрочна изискуемост може да се съдържа и в покана за доброволно изпълнение?


Facebook
Twitter
Коментари
Оставете коментар

© 2015-2020 nataliebrennerphoto.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.