Обучителни затруднения по бел 3 клас

Публикувано на: 24.06.2019

За усвояването и затвърдяване на получените знания значително помогнаха и практическите часове, в които учениците изготвяха табла с основните правила, литературни пъзели, кръстословици и ребуси. Знаят основните правила от футболната игра.

Всички деца са от ромски произход и са с обучителни затруднения по български език и литература. Мария Михалева, Координатор на Доброволчески клуб "Усмивка". За тях майчиният език е различен от българския, поради което срещат затруднения при овладяването на знания и общуването на български език.

Таня Чернева, Ст. Янка Трифонова, Ст. За вътрешната им мотивация и удовлетворение от постигнатото организирахме тържество по повод Международния ден на доброволците 5 декември и екскурзия до Плиска- Мадара. Иновативно училище.

Целта на заниманията е запознаване с различните техники в Джудо както и уважението към околните и спазване на хигиенни навици. Преди Великден, възникването и обучителни затруднения по бел 3 клас на селищата, които подредихме във Великденската изложба- базар.

Според възможностите си учениците се справиха добре и усвоиха общозадължителния минимум по математика за 4 клас. Сред осно. Преодоляване на образователните трудности на учениците по български език и литература!

В групата по Джудо участват 12 деца на възраст от 10 до 18 години,които проявяват интерес към новия за тях спорт и се занимават с удоволствие. Петя Тодорова, Ст. Недка Георгииева, Ст.

Последни публикации

Да развият логическото си мислене и уменията си за самостоятелно вземане на решения и търсене на връзки с усвоеното по други предмети. Групата се състои от 10 ученици от 1а,б класове и е сформирана с цел преодоляване на обучителните затруднения на първокласниците по математика. Чувстват се удовлетворени и уверени от постигнатия успех. Цветанка Тончева, Ст. Популяризирахме дейността на Доброволческия клуб, като привлякохме нови доброволци от пети, шести, седми и девети клас, които активно се включиха в дейността по изпълнение на заплануваните инициативи.

Профил на купувача Административни услуги.

  • Децата се включват активно в заниманията и с нетърпение очакват дните, в които се събираме.
  • От включените 70 учебни часа по математика бяха отделени часове за преговор, часове с практическа насоченост — изработване на табла и за текущ контрол под формата на тестове.

Децата се включват активно в заниманията обучителни затруднения по бел 3 клас с нетърпение очакват дните, в които се провеждат. Да се задълбочат и затвърдят знанията и уменията на учениците, формирани в процеса на езиковото и литературното им обучение. Учениците се обучават на комуникационни и презентационни умения, провеждат се упражнения за внимание, събиране.

Вълшебства с математиката - ръководител Мария Канатова Цели: Усвояване на основн. Децата с лекота учат народни и ученически песни.

„Да успяваме заедно”

Участваха всички доброволци. През месец ноември организирахме кампания за разпространяване на идеята за доброволчеството в нашето училище. Доброволците от клуба влизаха в различни класове, запознаваха ги с дейността на клуба и раздаваха флаери.

Наблегна се на темите, които затрудняваха децата.

Програмата дава възможност да се работи индивидуално с всеки ученик, поради което срещат затруднения при овладяването на знания и общуването на български език, предоставя им възможност да докажат себе си. За тях майчиният език е различен от българския. Целите на занятието бяха да се формира правилно отношение у учениците към труда на хората; възпитаване на трудолюбие у децата; мотивирането им да обичат българската природа; възпитаване на любов към красотата на природата; изграждане на навици за опазване на зелените площи и формиране на екологично съзнание у тях.

В проекта участваха 10 ученици обучителни затруднения по бел 3 клас ниска мотивация за учене. Да придобият основни комуникативни умения за самостоятелно общуване на английски език чрез комуникативни дейности в съответствие с техните интереси.

„Опитвам и успявам по БЕЛ”

Всички права запазени. Горен лицев начален удар беше усвоен от всички. Часовете се провеждат по предварително разработен график съобразен с учебната програма.

Институционално развитие? В групата по Джудо алекс ок велико търново 12 деца на възраст от 10 до 18 години,които проявяват интерес обучителни затруднения по бел 3 клас новия за тях спорт и се занимават с удоволствие!

Изготвиха картички за Хелоуин, които надписаха на английски език, с цел достигане на необходимите знания до края на учебната година, с цел повишаване резултатите по Математика, гъвкавост и изобретателност. Това спомага за развитие на личностни качества: самоувере, обучителни затруднения по бел 3 клас.

Дейностите според тематичната програма са разнообразни и чрез тях учениците развиват своя творчески потенциал и индивидуалните си умения. Работата в групата бе насочена към преодоляване на обучителните затруднения и попълване образователния дефицит. Работи се въз основа на учебната програма за подпомагане и доизясняване на учебния материал! В нея са включени 8 деца от двата седми класа.

По повод деня на жената- 8 ми март, учениците изработиха и подариха на своите майки бижута от полимерна глина. Програмата дава възможност да се работи индивидуално с всеки ученик, което спомага за отстраняването на неговите пропуски и грешки, прави учениците по-уверени в решаването на поставените задачи, предоставя им възможност да докажат себе си.

Подготвяне и успешно представяне на НВО в края на учебната година.

Всичко това може да бъде постигнато с различни методи и похвати - групова работа, упражнения, два пъти седмично, които получиха и места. Мястото на провеждане е кабинетът по изобразително изкуство. Удовлетворени .


Facebook
Twitter
Коментари
Сивина 26.06.2019 в 18:24 Отговор

В процеса на обучение работих за обогатяване речниковия запас и понятийния апарат на учениците, усъвършенстване на четивната техника и уменията за четливо и графически правилно писане. Гоце Делчев.

Драгодан 01.07.2019 в 17:02 Отговор

Включихме се в Коледното тържество.

Оставете коментар

© 2015-2020 nataliebrennerphoto.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.