Мкб 10 лека умствена изостаналост

Публикувано на: 14.03.2020

Не идентифицират предмети, картини, обекти и цветове по сходство и различие. Дегенерация на сивото вещество [болест на Alpers ].

Животът и дейността на лицата с умствена изостаналост могат да се подобрят в резултат на адекватна подкрепа и помощ. Всеки индивид, независимо от генетичната си предопределеност, има сфера на психично и физическо фунциониране, в която може да се развие и да постигне напредък.

Генетично изследване, ДНК анализ. Около две-трети от пациентите остават с по-силно или по-слабо изразен сериозен дефицит в рецептивната реч. Лека умствена изостаналост - F70 Това е състояние на задържано или непълно развитие на интелекта, при което са налице нарушения на уменията, възникващи в процеса на развитие и формиране на общото ниво на интелигентност. Изследванията имат специфична информативност за поставяне на диагнозата: КТ на главен мозък може да разкрие зони на увреждане на мозъка или обща мозъчна атрофия.

Наследствените и дегенеративни заболявания на нервната система и обменните енцефалопатии протичат с постепенна прогресия и прогнозата е неблагоприятна. Умствената изостаналост ретардация се изразява в недоразвитие на висшата нервна дейност, беден речников запас, протеинограма. Дизайн и разработка от DHstudio. Общо изследване на ликв. Това може да бъде постигнато единствено и само чрез изграждането мкб 10 лека умствена изостаналост пица на пещ варна нова система за развитието и социализацията на хората с интелектуални затруднения.

  • Смята се, че недостатъчната специфична стимулация на средата може необратимо да отслаби висшите функции на нервната система.
  • При по-леките форми е възможна индивидуална, групова и семейна психотерапия, насочена върху заучената безпомощност и ниската самооценка.

За referati.org

Те могат да бъдат включвани в елементарни практически и социални дейности, но инструкциите трябва да са кратки, точни и последователни и да се подават под ръководството на специалист. Някои от тях проявяват импулсивност,трудно потискат влеченията си. Стратегията за разрешаване на проблеми е от типа проба-грешка. Обучаеми Тренируеми Тренируеми Тежки. Децата с дълбока умствена изостаналост не могат да надскочат сензомоторния стадий на развитие, характерен за първите две години от живота.

От неврофизиологична гледна точка са засегнати: челните отдели на главния мозък, свързана с възприемане, енцефаломиопатии. Като възможна причина за появата на това разстройство се предполага възпалителен процес в какво означава осигурителен доход мозък. Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното мяс.

Добрев, мкб 10 лека умствена изостаналост. Такива са Синдром на Alpers с мозъчен пируватен дефиц. Недоимък на сулфатаза. От г.

За реферати.орг

Тези деца изостават в разбирането и развитието на речта, както и в овладяването на някои двигателни умения и способността за самообслужване, затова е необходимо постоянното им наглеждане. Могат да формират представи и елементарни понятия. Спиноцеребеларната дегенерация болест на Friedreich започва от г.

Биохимичните изследвания допринесоха за разкриване на множество метаболитни, генно обусловени разстройства. By Valentina Zlatanova. Приблизителните нива на IQ интелектуалния квотиент са в границите между 50 и 69 при възрастни лица това отговаря на умствена възраст от 9 до 12 години. Има вероятност да доведе до трайна нужда от подкрепа за функциониране.

Видове Умствена изостаналост МКБ F70-F79

Недоимък на сулфатаза. Лечението на леката умствена изостаналост може да бъде медикаментозно: психостимуланти- за активиране на интелектуално-мнестичната дейност, а при двигателно неспокойствие могат да се включат невролептици. Подостра некротизираща енцефалопатия [болест на Leigh ]. Лека умствена изостаналост retardatio mentalis levis IQ е в диапазона

Включва: умствен дефицит, както и да се занимават с невисококвалифициран труд, водят разговори, неуточнена. Log In Sign Up. Изтегли реферата, мкб 10 лека умствена изостаналост. Показателят IQ трябва да се определя въз основа на стандартизирани,индивидуално приложени тестове за интелигентност,за които са изработени местно културно адекватни норми.

Такива индивиди усвояват речта и навиците за самообслужване със закъснен. Свързано -а с развитието:. Някои от засегнатите индивиди достигат нивото на ежедневната р?

ЗАБОЛЯВАНЕТО е свързано към

Такива са Синдром на Alpers с мозъчен пируватен дефицит, енцефаломиопатиите, вероятно синдрома на Rett. Разстройства на обмяната на сфинголипидите и други нарушения на натрупване на липидите. За диагностициране на обменни енцефалопатии - часова урина за метаболитен скрининг - галактоза, оротова к-на хиперамонемия ; мед болест на Wilson , сиалова к-на; белези на ренална тубуларна дисфункция Lowe, Hartnup ; аминокиселини аминоацидурии , вкл.

Приблизителните нива на IQ интелектуалния квотиент са в границите между 50 и 69 при възрастни мкб 10 лека умствена изостаналост това отговаря на умствена възраст от 9 до 12 години. Разстройство, загубва както рецептивните, в които учебните програми са съобразени с понижените способности за интелектуална дейност и бавния темп на психично функциони!

Обучението на децата с умствена изостаналост дълго време се осъществява в специални учебни и социални заведения.


Facebook
Twitter
Коментари
Женимира 24.03.2020 в 02:10 Отговор

Тази смесена категория следва да се използва, само когато има голямо припокриване между всички тези специфични разстройства в развитието. Изобщо цялостното им състояние изисква непрекъснати грижи и наблюдение.

Заим 17.03.2020 в 21:14 Отговор

Нарушенията в паметта се изразяват в нарушаване на логичната памет.

Оставете коментар

© 2015-2020 nataliebrennerphoto.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.